Positief schoolklimaat

Om goed te kunnen leren heb je een positief schoolklimaat nodig. Daarvoor hebben we met ouders en leerkrachten de volgende drie kernwaarden vastgesteld: respect, verantwoordelijkheid en waardering.

Ouders, kinderen en team werken samen aan het versterken van deze kernwaarden. De kinderen krijgen ondersteuning bij het aanleren van positief gedrag. Wij werken daarvoor met SWPBS (schoolwide positive behavior support). Zie pedagogisch klimaat.

We geven lessen in gedragsverwachtingen en middels een systeem van positieve bekrachtiging versterken we het schoolklimaat.