Christelijk

De Lichtbaak is een christelijke school, die deel uitmaakt van de Christelijke Onderwijs Groep Drenthe. Op de Lichtbaak zitten leerlingen van verschillende christelijke kerkgenootschappen. Ook niet- en andersgelovigen, zoals moslims maken deel uit van de leerlingenpopulatie. Anders gelovigen worden gerespecteerd en er is ruimte en aandacht voor hun beleving.


De bijbel is de leidraad voor de Lichtbaak. Wij gaan er van uit, dat  ouder(s) achter de keuze staan voor het volgen van christelijk onderwijs en alle activiteiten die daarmee samenhangen. Op het aanmeldingsformulier wordt aan de ouders gevraagd met deze identiteitsgerichte activiteiten in te stemmen en deze te ondersteunen.

 

De naam van onze school heeft alles te maken met onze levensbeschouwelijke identiteit. De naam LICHTBAAK - ‘licht dat als baken dient’. Als leerlingen er datgene leren, wat in hun verdere leven als baken of richtlijn kan dienen om in ‘goed vaarwater’ te blijven, dan is hun school een goede school.

 

Op de Lichtbaak gaan we uit van de christelijke waarden en normen.  Samen met de leerlingen proberen te ontdekken wat de verhalen uit de bijbel ons te zeggen hebben met betrekking tot ons leven vandaag de dag.

 

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Door op ‘Akkoord’ te klikken of door te gaan met gebruik van de website ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.


Of klik hier voor meer informatie.